Ubytování studentů v Austrálii

Ohledně ubytování máte v Austrálii na výběr hned z několika možností.

1

PRO ZAČÁTEK
Home - share

Zatím pouze v městě Perth vám nabízíme kombinaci obojího, vlastní výrobek, kterému říkáme Home – share.

Jedná se o ubytování u pohodové rodiny ze Slovenska, která v Austrálii žije už 25 let, a která část svého RD pronajímá studentům. Jedná se o 6 pokojů, oddělených od části domu obývané rodinou. Tato forma studentům poskytuje soukromí a zároveň umožňuje navázat přátelství s ostatními ubytovanými studenty i rodinou. Týdenní cena za Single room je 130 AUD, za Double room 200 AUD, tedy 100 AUD na osobu.

 
 

2

PRO ZAČÁTEK
Home stay

Home Stay si sjednají většinou studenti, kteří cestují do Austrálie sami. Jedná se o pohodlné ubytování v rodině, které vám na naše objednání zajišťuje škola. Rodina vám kromě ubytování poskytne ve standardu také polopenzi, což je pro první týdny pobytu prostě prima pohodlné (můžete si však dohodnout pobyt bez jídla nebo naopak s penzí plnou). Výhodou je, že ihned na začátku pobytu přijdete do styku s rodilými mluvčími a lidmi, co město, ve kterém budete studovat, znají. Často získáte od rodiny spoustu tipů, pomůže vám mj. s orientací ve městě, prvními informacemi o dopravě a s celkovým rozkoukáním. V tomto druhu ubytování máte pro sebe svůj pokoj. Sociální zařízení může být sdíleno s rodinou nebo dalšími studenty. Cena za homestay se pohybuje kolem 250 AUD po celé Austrálii.

3

PRO ZAČÁTEK
Share accommodation

Nejpozději do 4 týdnů se většina studentů aklimatizuje a hledá levnější bydlení ve formě Shared accommodation, kdy s ostatními studenty sdílíte jeden byt nebo pokoj. Obecně platí, že s délkou vzdálenosti od centra roste šance na vlastní pokoj za stejné peníze jako v centru za pokoj sdílený. Je třeba si však uvědomit dobu strávenou v dopravě a připočíst náklady na dopravu.

Než se pro nějaké bydlení rozhodnete, zajděte se na místo podívat. Poznejte se se svými novými spolubydlícími a nevybírejte jen podle fotek. Ověřte si, zda jsou v ceně nájmu energie a internet. Neplaťte zálohu na blind. Své rozhodnutí zpravidla potvrdíte nájemci složením kauce (bondu) na 2 týdny předem. O zaplacení zálohy si nechte vystavit potvrzení, abyste měli jistotu vrácení na konci pobytu.

Nabídky na share accomodation najdete na portálech uvedených níže.
gumtree.com.au
flatmates.com.au
au.easyroommate.com
domain.com.au
sharehouses.com.au

Share accommodation (zajišťované školou)

Také některé školy nabízejí SA ve svých zařízeních nebo spolupracují s univerzitami. SA si také můžete sjednat hned od počátku pobytu. Výhodou je nižší cena a v případě bydlení na univerzitě také možnost zapadnout do místního kolektivu studentů – rodilých mluvčích. Ihned po příletu se však sami musíte starat o jídlo.

Mezi další možnosti pro začátek patří
Hostely, backpackers a hotely

V hostelu se dělí více studentů o jeden pokoj i sociální zařízení. Není výjimkou, že vás zde může být i 10. Ceny se pohybují okolo 25 AUD za noc.

 
 

4

PO NĚJAKÉ DOBĚ
Vlastní pronájem bytu

Podnájem si zařizujete většinou až při (a po) delším pobytu v Austrálii. Je spojen s jistou administrativou a dokazováním solventnosti. Může po vás být vyžadováno potvrzení o pravidelném příjmu, potvrzení o délce zaměstnání, složení kauce na delší období aj. Minimální doba pronájmu je většinou 6 měsíců. Může být i rok. Prodloužení nájmu po prvním uplynulém období už většina realitních kanceláří umožní i na kratší období, než bylo období původně sjednané ve smlouvě. Některé z RK vyžadují, aby smlouvu podepsali alespoň dva lidé. Výhodou tohoto vlastního pronájmu je poté to, že jej jako share accommodation můžete nabídnout dalším studentům.

Neumožňuje ale takovou flexibilitu jako share accommodation v případě nenadálých situací.